USPOSABLJANJE – krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije v družbi FlawlessCode

V okviru operacije »Vzpostavitev e-poslovanja za krepitev mednarodne konkurenčnosti podjetja FlawlessCode d.o.o.«, ki je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, je bilo izvedeno usposabljanje na temo »Krepitve kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije«.

Usposabljanje je bilo izvajano glede na potrebe in izzive, s katerimi je podjetje soočeno v obdobju digitalne transformacije. Obravnavane so bile relevantne vsebine za dosego cilja uspešnega prehoda na elektronsko poslovanje na tujih trgih na vseh ravneh družbe FlawlessCode, d.o.o.

V sklopu ukrepa Krepitve kompetenc so bila izvedena usposabljanja na temo Industrije 4.0 in novodobnih rešitev, ki so relevantne za podjetje FlawlessCode, d.o.o. Skladno z načrtovanimi aktivnostmi za nadgradnjo elektronskega poslovanja je bilo izvedeno izobraževanje in usposabljanje na treh ravneh: lastnikov, vodstva in zaposlenih v podjetju.

Od sredine meseca marca do konca meseca junija 2021 so bili udeleženci seznanjeni s področji industrije 4.0, kako preoblikovati organizacijo z uvedbo celovitih pristopov pri uporabi digitalne tehnologije, o trendih na področju digitalizacije in o doseganju učinkovitih pristopov za izboljšanje prodajnih učinkov za storitve, o koristih za podjetje, stranke in partnerje, o možnostih ustvarjanja digitalnih delovnih mest in njihovi dodani vrednosti, potrebni prenovi poslovnih modelov nastopa in prodaje na tujih trgih (italijanski in francoski trg) za povečevanje učinkovitosti in donosnosti prodaje, prednostmi odprtih podatkov in storitev, internetom stvari, brezpapirnim poslovanjem, relevantno regulativo za digitalno poslovanje, varnosti in rizikih digitalizacije pri poslovanju.

www.eu-skladi.si