Pravilnik zasebnosti

1. Kdo smo?

To spletno mesto je v lasti družbe FLAWLESS CODE d.o.o., vpisane v Poslovni register Slovenije, s sedežem na naslovu Partizanska 13a, 2000 Maribor, Slovenija.

 2. Informacije in soglasje

S sprejetjem te Politike zasebnosti je uporabnik (v nadaljevanju “uporabnik” ali “uporabniki”) obveščen in daje svoje svobodno, informirano, posebno in nedvoumno soglasje, da FLAWLESS CODE obdeluje njegove osebne podatke, ki jih posreduje prek spletnega mesta na naslovu URL [https://www.flawless-code.com/] (v nadaljevanju “spletno mesto”), ter podatke, ki izhajajo iz njegovega brskanja, in vse druge podatke, ki jih lahko posreduje v prihodnosti.

Uporabnik mora skrbno prebrati to politiko zasebnosti, ki je bila pripravljena na jasen in preprost način, da bi olajšala njegovo razumevanje. Uporabnik se lahko prostovoljno odloči, ali želi družbi FLAWLESS CODE posredovati svoje osebne podatke.

3. Obveznost posredovanja podatkov.

Podatki, zahtevani v obrazcih spleta, so na splošno obvezni (razen če je v zahtevanem polju določeno drugače), da se izpolnijo nameni, za katere se zbirajo.

Če jih torej ne posredujete ali jih ne posredujete pravilno, jih ni mogoče obravnavati, kar pa ne vpliva na to, da si lahko prosto ogledate vsebino spletnega mesta.

4. S kakšnim namenom bo družba FLAWLESS CODE obdelovala uporabnikove podatke?

V skladu z naslednjimi nameni:

4.1. Podatki, posredovani za dokončanje nakupa:

Za upravljanje, obdelavo, pošiljanje in spremljanje opravljenih nakupov.
Za vzpostavitev stika z uporabnikom za dokončanje naročila, če je uporabnik shranil svojo nakupovalno košarico ali če je shranil izdelke v svoji nakupovalni košarici, ne da bi dokončal postopek plačila.
Za izvajanje raziskav kakovosti in zadovoljstva.
pošiljanje personalizirane komercialne korespondence uporabniku o FLAWLESS CODE, izdelkih in storitvah z elektronskimi in/ali običajnimi sredstvi, razen če uporabnik temu nasprotuje z označitvijo polja, ki je v ta namen predvideno na spletnem mestu.
ustvariti komercialni profil z uporabo virov tretjih oseb, da bi uporabniku ponudili izdelke in storitve v skladu z njegovimi interesi, če se uporabnik s tem strinja tako, da odkljuka za to predvideno polje na spletni strani.
Za izvajanje analiz o uporabi spletnega mesta ter preverjanje uporabnikovih preferenc in vedenja, da bi izboljšali komunikacijo z uporabniki spletnega mesta.
4.2. Podatki, posredovani prek obrazcev za izdelke, ki niso na zalogi:

Za obveščanje Uporabnikov o razpoložljivosti izdelkov, za katere se zanimajo in ki niso na zalogi.
Za pošiljanje komercialne korespondence Uporabniku po elektronski in/ali običajni poti o izdelkih in storitvah (i) družbe FLAWLESS CODE, (ii) (ii) (ii) podjetij iz skupine podjetij FLAWLESS CODE d.o.o., ki ji pripada FLAWLESS CODE, in (iii) drugih podjetij, s katerimi FLAWLESS CODE sodeluje, če se Uporabnik za to strinja z označitvijo ustreznega polja.
Za oblikovanje komercialnega profila, pri čemer se uporabijo viri tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi, če uporabnik s tem soglaša tako, da označi ustrezno polje.
Za izvajanje analiz o uporabi spletnega mesta ter preverjanje uporabnikovih preferenc in vedenja, da bi izboljšali komunikacijo z uporabniki spletnega mesta.
4.3. Podatki, posredovani prek kontaktnih obrazcev:

Za upravljanje, obdelavo in odgovarjanje na zahteve, vloge, incidente ali poizvedbe Uporabnika.
Za pošiljanje komercialne korespondence Uporabniku po elektronski in/ali običajni poti o izdelkih in storitvah (i) družbe FLAWLESS CODE, (ii) družb iz skupine družb FLAWLESS CODE d.o.o., ki ji pripada FLAWLESS CODE, in (iii) drugih družb, s katerimi FLAWLESS CODE sodeluje, če se Uporabnik s tem strinja z označitvijo ustreznega polja.
Za oblikovanje komercialnega profila, pri čemer se uporabijo viri tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi, če uporabnik s tem soglaša tako, da označi ustrezno polje.
Za izvajanje analiz o uporabi spletnega mesta ter preverjanje uporabnikovih preferenc in vedenja, da bi izboljšali komunikacijo z uporabniki spletnega mesta.

4.4. Podatki, posredovani prek obrazcev za sodelovanje:

Za upravljanje odnosov s sodelavci ali vplivneži.
Za ustvarjanje komercialnega profila z uporabo virov tretjih oseb, da bi uporabniku ponudili izdelke in storitve v skladu z njegovimi interesi, če se uporabnik s tem strinja tako, da označi za to predvideno polje.
Izvajanje analiz o uporabi spletnega mesta ter preverjanje uporabnikovih preferenc in vedenja za izboljšanje komunikacije z uporabniki spletnega mesta.
4.5. Podatki za pošiljanje novic:

Za upravljanje naročnine in/ali preklica glasila.
Za pošiljanje komercialne korespondence Uporabniku z elektronskimi in/ali običajnimi sredstvi o izdelkih in storitvah (i) družbe FLAWLESS CODE, (ii) družb iz skupine družb FLAWLESS CODE d.o.o., ki ji pripada FLAWLESS CODE, in (iii) drugih družb, s katerimi FLAWLESS CODE sodeluje, če se Uporabnik s tem strinja z označitvijo ustreznega polja.
Za oblikovanje komercialnega profila, pri čemer se uporabijo viri tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi, če uporabnik s tem soglaša tako, da označi ustrezno polje.
Za izvajanje analiz o uporabi spletnega mesta ter preverjanje uporabnikovih preferenc in vedenja, da bi izboljšali komunikacijo z uporabniki spletnega mesta.
4.6. Podatki, posredovani za prejemanje popustov ali sodelovanje v promocijskih akcijah:

Za upravljanje in izvajanje promocije ter za upravljanje razvoja.
Za pošiljanje komercialne korespondence Uporabniku z elektronskimi in/ali običajnimi sredstvi o izdelkih in storitvah (i) družbe FLAWLESS CODE, (ii) družb iz skupine družb FLAWLESS CODE d.o.o., ki ji pripada FLAWLESS CODE, in (iii) drugih družb, s katerimi FLAWLESS CODE sodeluje, če se Uporabnik s tem strinja z označitvijo ustreznega polja.
Za oblikovanje komercialnega profila, pri čemer se uporabijo viri tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi, če uporabnik s tem soglaša tako, da označi ustrezno polje.
Za izvajanje analiz o uporabi spletnega mesta ter preverjanje uporabnikovih preferenc in vedenja, da bi izboljšali komunikacijo z uporabniki spletnega mesta.

5. Kateri del uporabnikovih podatkov bo obdelovala družba FLAWLESS CODE?

Družba FLAWLESS CODE bo obdelovala naslednje kategorije podatkov Uporabnika:

5.1. Za dokončanje nakupa:

Identifikacijski podatki: ime in priimek ter osebna izkaznica.
Kontaktni podatki: e-poštni naslov, telefonska številka in poštni naslov.
Podatki o transakcijah blaga in storitev v FLAWLESS CODE: izdelki in storitve, ki jih je uporabnik pridobil ali za katere je pokazal zanimanje.
Ekonomski in finančni podatki: bančna kartica.
Podatki o brskanju.
5.2. Podatki, posredovani prek obrazcev za izdelke, ki niso na zalogi:

Identifikacijski podatki: ime in priimek.
Kontaktni podatki: e-poštni naslov.

Podatki o brskanju.
5.3. Podatki, posredovani prek kontaktnih obrazcev:

Identifikacijski podatki: ime in priimek.
Kontaktni podatki: elektronski naslov, telefonska številka in poštni naslov.
Drugi podatki: podatki, ki jih uporabniki sami navedejo v odprtih poljih obrazcev, urejenih na spletnem mestu.
Podatki o brskanju.
5.4. Podatki, posredovani prek obrazcev za sodelovanje:

Identifikacijski podatki: ime in priimek.
Kontaktni podatki: elektronski naslov, telefonska številka in poštni naslov.

5.5. Podatki za pošiljanje glasila:

Podatki za identifikacijo: ime in priimek.
Kontaktni podatki: e-poštni naslov.
Podatki o brskanju: e-poštni naslov.
5.6. Podatki za prejemanje popustov ali sodelovanje v promocijah:

Podatki za identifikacijo: ime in priimek.
Kontaktni podatki: e-poštni naslov, telefonska številka in poštni naslov.
Podatki o transakcijah blaga in storitev v FLAWLESS CODE: izdelki in storitve, ki jih je uporabnik pridobil ali za katere je pokazal zanimanje.
Podatki o brskanju.
Če uporabnik posreduje podatke tretjih oseb, izjavlja, da ima soglasje te tretje osebe, in se strinja, da se ji posredujejo informacije iz pravilnika o zasebnosti, pri čemer FLAWLESS CODE v zvezi s tem odvezuje vsakršne odgovornosti. Vendar lahko FLAWLESS CODE izvaja redna preverjanja, da bi preveril to dejstvo, pri čemer sprejme ustrezne skrbne ukrepe v skladu s predpisi o varstvu podatkov.

6. Kakšna je zakonitost podatkov uporabnikov, ki jih obdeluje družba FLAWLESS CODE?

Zakonitost obdelave osebnih podatkov bo naslednja:

6.1. Podatki, posredovani za dokončanje nakupa:

Izvajanje pogodbe, upravljanje, obdelava, pošiljanje, spremljanje opravljenih nakupov in kontaktiranje uporabnika za dokončanje naročila, če je uporabnik shranil nakupovalno košarico ali če je shranil izdelke v nakupovalno košarico, ne da bi dokončal postopek plačila.
Zakoniti interesi za izvajanje raziskav o kakovosti in zadovoljstvu ter za pošiljanje prilagojene komercialne korespondence o izdelkih in storitvah družbe FLAWLESS CODE z elektronskimi in/ali običajnimi sredstvi.
Soglasje za pošiljanje komercialne korespondence o izdelkih in storitvah tretjih oseb po elektronski in konvencionalni poti, bodisi od podjetij skupine SALDUM VENTURES, S.L., skupine podjetij, ki ji pripada FLAWLESS CODE, bodisi od drugih sodelujočih podjetij.
Soglasje za oblikovanje komercialnega profila z uporabo virov tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi.
6.2. Podatki, posredovani prek obrazcev za izdelke, ki niso na zalogi:

Soglasje, za obveščanje uporabnikov o razpoložljivosti izdelkov, za katere so se zanimali in ki niso na zalogi.
Soglasje, da se ustvari komercialni profil, pri čemer se uporabi vire tretjih oseb, da se Uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi.
6.3. Podatki, posredovani prek kontaktnih obrazcev:

Soglasje, za upravljanje, obdelavo in odgovarjanje na zahteve, vloge, incidente ali poizvedbe uporabnika.
Soglasje za ustvarjanje komercialnega profila z uporabo virov tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi.
6.4. Podatki, posredovani prek obrazcev za sodelovanje:

Izvajanje pogodbe, za upravljanje odnosov s sodelavci ali vplivneži.
Soglasje, za ustvarjanje komercialnega profila, zatekanje k virom tretjih oseb za ponujanje izdelkov in storitev Uporabniku v skladu z njegovimi interesi.
6.5. Podatki za pošiljanje glasila: Podatki, ki se posredujejo za pošiljanje glasila:

Soglasje, za upravljanje prijave in/ali preklica glasila, ki se izvede prek kanala, ki je na voljo na spletnem mestu.
Soglasje za izdelavo komercialnega profila z uporabo virov tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi.

6.6. Podatki, posredovani za prejemanje popustov ali sodelovanje v promocijah:

Soglasje, za upravljanje promocije in zagotavljanje učinkovitosti popusta ali promocije.
Soglasje, da se ustvari komercialni profil, pri čemer se uporabijo viri tretjih oseb, da se uporabniku ponudijo izdelki in storitve v skladu z njegovimi interesi.
Vsa soglasja, pridobljena za zgoraj navedene namene, so neodvisna in uporabnik lahko prekliče le eno od njih, ne da bi to vplivalo na druga.

Za preklic takšnega soglasja se lahko uporabnik obrne na družbo FLAWLESS CODE prek kontaktnega obrazca na naslovu https://flawless-code.com.

7. Kako se bodo delili podatki uporabnika?

Uporabnikovi podatki se lahko razkrijejo:

javni upravi v primerih, ki jih določa zakon.
Podjetjem, ki so povezana s sektorjem trženja ali pripadajo sektorjem Adigital, telekomunikacij, financ, prostega časa, množične potrošnje, avtomobilizma, energije in vode, nevladnim organizacijam, nakita in dragih kamnov, z namenom pošiljanja komercialne korespondence uporabniku z elektronskimi in običajnimi sredstvi, povezanimi z zgoraj navedenimi sektorji, če uporabnik to dovoli z označitvijo ustreznega polja.

8. Mednarodni prenosi podatkov.

Uporabnik je obveščen, da je družba FLAWLESS CODE sklenila pogodbo za storitve družb Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Atlassian, Amazon Web Services in Slack, katerih strežniki gostujejo v ZDA, kar pomeni mednarodni prenos podatkov. Vendar je mednarodni prenos podatkov urejen, saj omenjeni subjekti upoštevajo protokol zasebnostnega ščita.

9. Shranjevanje podatkov. 

Uporabnikovi podatki se hranijo v naslednjih časovnih obdobjih:

9.1 Podatki, posredovani za dokončanje nakupa:

Podatki, zagotovljeni za upravljanje, obdelavo, pošiljanje in spremljanje opravljenih nakupov, se bodo hranili med pogodbenim razmerjem in po njegovem zaključku v obdobju zastaranja pravnih ukrepov, ki lahko iz njega izhajajo.
Podatki, uporabljeni za stik z uporabnikom za dokončanje naročila, če je uporabnik shranil svojo nakupovalno košarico ali če je shranil izdelke v svoji nakupovalni košarici, ne da bi dokončal postopek plačila, se bodo hranili 180 dni.
Podatki, povezani z raziskavami zadovoljstva in kakovosti, se hranijo pet (5) let.
9.2 Podatki, posredovani prek obrazcev za izdelke, ki niso na zalogi, se bodo obdelovali, dokler uporabniku ne bo poslana korespondenca, v kateri bo navedeno, da je izdelek na zalogi, in če izdelek ne bo na zalogi, šest (6) mesecev.

9.3 Podatki, posredovani prek kontaktnih obrazcev, se bodo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za obdelavo in odgovarjanje na zahteve, po zaključku pa v obdobju zastaranja pravnih postopkov, ki izhajajo iz te zahteve.

9.4 Podatki, posredovani prek obrazcev za sodelovanje, se bodo hranili med trajanjem pogodbenega razmerja in po njegovem zaključku v obdobju zastaranja pravnih ukrepov, ki iz njega izhajajo.

9.5 Podatki, posredovani za pošiljanje novic, se bodo hranili, dokler uporabnik ne prekliče soglasja, danega za ta namen.

9.6 Podatki, posredovani za prejemanje popustov ali sodelovanje v promocijah, bodo hranjeni do konca promocije, po njenem koncu pa v obdobju zastaranja pravnih ukrepov, ki lahko iz nje izhajajo.

9.7 Podatki, ki se uporabljajo za pošiljanje komercialne korespondence, se bodo obdelovali, dokler uporabnik ne nasprotuje ali prekliče svoje privolitve.

9.8 Podatki, ki se uporabljajo za izvajanje oblikovanja profilov z uporabo virov tretjih oseb, se v nobenem primeru ne bodo nanašali na obdobje, daljše od treh (3) let.

10. Komercialna in promocijska korespondenca.

Eden od namenov, za katere družba FLAWLESS CODE obdeluje osebne podatke, ki jih posredujejo uporabniki, je, da jim pošilja komercialno korespondenco z informacijami o izdelkih, storitvah, promocijah, ponudbah, dogodkih ali novicah, ki so pomembne za uporabnike.

V primeru, da želi Uporabnik prenehati prejemati komercialno ali promocijsko korespondenco družbe FLAWLESS CODE, lahko zahteva odstranitev iz storitve tako, da svojo zahtevo pošlje prek naslednjih kontaktnih podatkov.

 11. Odgovornost uporabnika.

Uporabnik:

Uporabnik jamči, da je starejši od šestnajst (16) let in da so podatki, ki jih je posredoval družbi FLAWLESS CODE, resnični, natančni, popolni in posodobljeni. V ta namen je uporabnik odgovoren za resničnost vseh podatkov, ki jih sporoča, in bo zagotovljene podatke ustrezno posodabljal, tako da bodo ustrezali njegovemu dejanskemu stanju.
Zagotavlja, da so bile tretje osebe, ki jim posreduje svoje podatke, obveščene o vidikih iz tega dokumenta. Prav tako jamči, da je pridobil dovoljenje za posredovanje podatkov družbi FLAWLESS CODE za zgoraj navedene namene.
Je odgovoren za vse napačne ali netočne podatke, posredovane prek spletnega mesta, in za vso neposredno ali posredno škodo, povzročeno družbi FLAWLESS CODE ali tretjim osebam.

12. Uveljavljanje pravic.

Uporabnik lahko družbi FLAWLESS CODE na naslov, naveden v glavi te politike, ali prek naslednjih kontaktnih podatkov, ki jim priloži fotokopijo osebnega dokumenta, kadar koli in brezplačno pošlje pismo na naslov in prekliče izdana soglasja.
pridobiti potrditev, ali družba FLAWLESS CODE obdeluje osebne podatke v zvezi z uporabnikom ali ne.

Zahtevati izbris svojih podatkov, če med drugim podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
Od družbe FLAWLESS CODE zahtevati omejitev obdelave podatkov, če je izpolnjen kateri koli od pogojev, predvidenih v predpisih o varstvu podatkov.
Zahtevati prenosljivost podatkov, ki jih je posredoval uporabnik, v primerih, ki jih predvidevajo predpisi.

13. Varnostni ukrepi.

Družba FLAWLESS CODE bo podatke uporabnika ves čas obdelovala popolnoma zaupno in bo v skladu z določbami veljavnih predpisov v zvezi z njimi izpolnjevala obveznost varovanja skrivnosti ter v ta namen sprejela potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovila varnost podatkov uporabnika in preprečila njihovo spremembo, izgubo, nepooblaščeno ravnanje ali dostop, ob upoštevanju stanja tehnologije, narave shranjenih podatkov in tveganj, ki so jim ti izpostavljeni.

14. Spremembe.

Družba FLAWLESS CODE si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoj pravilnik o zasebnosti, o čemer bodo uporabniki obveščeni. Zato vas prosimo, da redno preverjate to izjavo o zasebnosti in poiščete najnovejšo različico politike zasebnosti družbe FLAWLESS CODE.

15. Sprejemanje in privolitev.

Uporabnik izjavlja, da je bil seznanjen s pogoji o varstvu osebnih podatkov ter da sprejema in soglaša z avtomatizirano obdelavo podatkov s strani družbe FLAWLESS CODE v obliki in za namene, navedene v tej Politiki zasebnosti.