Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

Naziv in cilj/namen naložbe

Operacija »Uvedba vitkega poslovanja za izboljšanje mednarodne konkurenčne prednosti – FlawlessCode UVP« je sofinancirana preko javnega razpisa »Procesne izboljšave 2019-2020« in sicer v okviru ukrepov za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetju FlawlessCode. Finančna podpora (višina subvencije) znaša 20.000,00 EUR.

Namen prenove poslovnih procesov je strukturiran pristop k upravljanju poslovnih procesov in zaposlenih na osnovi ciljev, kar bo omogočilo razvoj še inovativnejših in kompleksnejših informacijskih sistemov oz. programskih rešitev za naročnike, na osnovi katerih se bo izboljšala mednarodna konkurenčnost in uspešnost poslovanja. Cilj podjetja je vzpostaviti vitkost z namenom izvajanja stroškovno in časovno bolj učinkovitih procesov.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.