Kratek opis operacije:

EKOGEN naslavlja problematiko ekonomike malih kmetij z razvojem naprednega orodja za podporo načrtovanja proizvodnje na kmetijah. Ker se zavedamo omejenih zmožnosti malih kmetij po dosegu naprednih tehnologij natančnega kmetovanja, v tem kontekstu naslavljamo kmetijske svetovalce, ki jih vidimo kot nosilce procesov digitalizacije. Razvito orodje jim bo omogočilo sistematično planiranje proizvodnje za svoje stranke (kmete), kar bomo dosegli z:

  • Razvojem orodij za vizualno modeliranje proizvodnje in definicijo kmetijskih scenarijev, ki bo omogočalo integracijo odprtih podatkovnih virov za geoprostorsko načrtovanje posevkov ter spremljanje njihovega razvoja,
  • Nadgradnjo obstoječega ekspertnega sistema ekonomskih kalkulacij za validacijo specifičnih scenarijev, oceno z njim povezanih stroškov in rizikov ter potencialnih prihodkov od prodaje ter
  • Prilagoditvijo storitev za vizualno analitiko in poročanje, ki bo s pomočjo konceptov umetne inteligence omogočilo optimizacije scenarijev ter izvedbo poročil za tretje stranke (banke, zavarovalnice, …)

Kot tak, projekt izhaja iz obstoječega tržnega produkta, ki je danes že v uporabi s strani slovenskih svetovalcev, znotraj projekta pa ga bomo nadgradili v tržni produkt z globalnim dosegom. V kontekstu S4, projekt tako naslavlja prednostno področje »Trajnostna pridelava hrane«, znotraj katerega se osredotoča na fokusno področje »Pametno načrtovanje procesov in procesna kontrola«.

Podjetje FlawlessCode d.o.o. je skupaj s konzorcijskimi partnerji pričelo z razvojno raziskovalnimi aktivnostmi na projektu EKOGEN dne 9.07.2020, projekt pa se bo izvajal v skupnem trajanju 24 mesecev.

Poleg podjetja FlawlessCode d.o.o., ki vodi projekt, so ostali partnerji:

Igea d.o.o. in ITC Murska Sobota.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.