Naziv in cilj/namen naložbe:

Operacija »E-poslovanje FlawlessCode« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Digitalizacija nastopov na sejmih,
  • Spletne strani za tuje trge,
  • Spletne trgovine,
  • Produktno-prodajni video,
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja.

Višina sofinanciranja operacije znaša 29.995 EUR.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti podjetja.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.