Če zasledujete delovno področje, kjer je znanje tujih jezikov nuja, potem so jezikovni tečaji idealna priložnost za izpopolnjevanje vašega znanja. Cene tečajev so odvisne od števila ur in zahtevnosti tečaja.

Jezikovna izobraževanja:

 • Angleški jezik
 • Nemški jezik
 • Francoski jezik
 • Italijanski jezik
 • Španski jezik
 • Ruski jezik

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

V podjetju izvajamo klasične in e-računalniške tečaje.

V sodobni informacijski dobi moramo svoje računalniško znanje vseskozi obnavljati. Zaradi tega vam ponujamo različne računalniške tečaje, ki so prilagojeni potrebam poslovnega sveta, in ki vam bodo v korist tako pri opravljanju vašega dela kot tudi pri aktivnem preživljanju prostega časa ob računalniku.

Izobraževanje preko e-tečajev predstavlja sodobno obliko izobraževanja preko interneta in ima mnoge prednosti. Učenje namreč lahko prilagajate svojim tekočim obveznostim, predavatelji pa vas bodo usmerjali pri ustvarjanju znanja.

Na voljo so naslednji računalniški tečaji in e-tečaji:

 • MS Word osnovni (Office 365)
 • MS Word nadaljevalni (Office 365)
 • MS Excel osnovni (Office 365)
 • MS Excel nadaljevalni (Office 365)
 • MS Excel za finančnike (Office 365)
 • MS PowerPoint osnovni (Office 365)
 • MS PowerPoint nadaljevalni (Office 365)
 • MS Outlook osnovni (Office 365)
 • MS Outlook nadaljevalni (Office 365)
 • Računalništvo v oblaku
 • Program uvajanje uporabe in združevanja pametnih telefonov in tablic s poslovanjem, računalniki in e-pošto

Različna podjetja iščejo kadre z znanji in sposobnostmi (trde veščine), ki so odvisna od vrste dejavnosti s katero se ukvarjajo. A danes ni več dovolj, da je delavec strokovnjak na svojem področju. Vse več podjetij pričakuje od svojih zaposlenih tudi t. i. mehke veščine.

Mehke veščine predstavljajo skupek osebnostnih lastnosti, navad in sposobnosti, ki posameznika spremenijo v uspešnega delavca, ki lahko učinkovito sodeluje s sodelavci in strankami.

Zakaj usposabljanje v mehkih veščinah

Raziskave so pokazale, da so podjetja, ki so svoje zaposlene izobrazila na področju mehki veščin, dosegala tudi do 3-krat večjo uspešnost kot pred tem.

Nekatere od najpogostejših mehkih veščin katere delodajalci iščejo so:

 • Delovna etika
 • Pozitiven odnos / optimizem
 • Komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnosti časovne organizacije
 • Spretnosti reševanja problemov
 • Sposobnosti za timsko delo
 • Samozavest
 • Sposobnost sprejemati kritiko in se učiti na njej
 • Fleksibilnost / prilagodljivost
 • Sposobnost uspešno delati tudi pod pritiski

USPOSABLJANJE V MEHKIH VEŠČINAH

ECO DRIVING – TEČAJ VARČNE IN UČINKOVITE VOŽNJE

Tečaj varčna in učinkovita vožnja je namenjen transportnim in vsem ostalim podjetjem, tudi tistim z enim vozilom ali več, ki želijo usposobiti kader (voznike, vzdrževalce, dispečerje itd.), kako z načinom vožnje in vzdrževanjem zmanjšati porabo goriva, zmanjšati obrabo pmevmatik in drugega potrošnega materiala. Stroški goriva in pnevmatik predstavljajo pomemben del stroškov prevoza, zato je toliko bolj pomembno, da vozniki spoznajo postopke in metode varčne vožnje.

Poleg ekonomske upravičenosti tečaja za podjetja, bodo znanja in metode prispevale tudi k varovanju okolja. Transport je velik onesnaževalec okolja, ker spušča velike količine CO2 v okolje in je glavni krivec za vse slabše ozračje v urbanih in ruralnih naseljih.